BIP

Obowiązek szkolny i nauki

Zmiana od dnia 08 sierpnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej tj. obowiązku szkolnego i nauki  (Dz. U. 2016, poz. 1305) STATUS: Akt obowiązujący  WERSJA od: 22 sierpnia 2016 t.                      


Miejski Zarząd Oświaty informuje, że nastąpiła zmiana wzoru TYTUŁU WYKONAWCZEGO stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym tj. egzekucji obowiązku szkolnego i nauki.


W załączeniu nowy wzór tytułu wykonawczego TW-2 STOSOWANEGO W EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM (OBOWIĄZKU SZKOLNEGO i NAUKI) oraz objaśnienia dotyczące sporządzania tytułu wykonawczego (TW-2).

Pozostałe wzory druków tj. upomnienia, wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej pozostają bez zmian.

W przypadku zmian tekstu jednolitego ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub ustawy prawo oświatowe, bądź innych wymienionych w podstawach prawnych przepisów, należy te zmiany uwzględnić w podstawie prawnej stosowanych druków (aktualizować podstawy prawne na bieżąco).

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Danuta Paluch SPECJALISTA

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-02-18 08:22:11 Zmiana publikacji Marcin Mędrek
2 2019-09-09 09:27:51 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
3 2019-09-09 07:51:19 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik


stronę wyświetlono 1628700 razy Artykuł wyświetlony 1628700 razy