BIP

Obowiązek szkolny i nauki

Miejski Zarząd Oświaty informuje, że nastąpiła zmiana wzoru TYTUŁU WYKONAWCZEGO stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym dot. egzekucji obowiązku szkolnego i nauki.

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 968).

Poniżej dokumentacja z nowym wzorem tytułu wykonawczego TW-2 STOSOWANEGO W EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM (OBOWIĄZKU SZKOLNEGO i NAUKI) oraz objaśnienia dotyczące wypełniania tytułu wykonawczego (TW-2).
Wzory pozostałych druków tj. upomnienia, wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej dotyczącego obowiązku szkolnego i nauki nadal są stosowane i obowiązują od 1 września 2020 r.

W przypadku zmian tekstu jednolitego ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub ustawy prawo oświatowe, bądź innych wymienionych w podstawach prawnych przepisów, należy te zmiany uwzględnić w podstawie prawnej stosowanych dokumentów  (aktualizować podstawy prawne na bieżąco).

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Danuta Paluch SPECJALISTA

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-09-01 08:32:13 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2020-09-01 08:29:52 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2020-09-01 08:28:47 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 1811675 razy Artykuł wyświetlony 1811675 razy