BIP

>>>

KANCELARYJNY OBIEG DOKUMENTACJI MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

REJESTR SPRAW PŁACOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY I OBSŁUGIWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU MIASTA BIELSKO-BIAŁA

>>>

REJESTR ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO PLANOWANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY I OBSŁUGIWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

>>>

EWIDENCJA DOFINANSOWANIA PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

>>>

REJESTR UCZNIÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU I NAUKI, UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

>>>

EWIDENCJA SĘDZIÓW SPORTOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH IMPREZY SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY Z UDZIAŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

>>>

DOKUMENTACJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NADZOROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY

>>>

DOKUMENTACJA UCZNIÓW KIEROWANYCH PRZEZ DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY DO SZKÓŁ SPECJALNYCH I SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

>>>

DOKUMENTACJA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY ORAZ OBSŁUGIWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

>>>

DOKUMENTACJA KADROWA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NADZOROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY

>>>

DOKUMENTACJA NIELETNICH ZAMELDOWANYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ, KIEROWANYCH PRZEZ DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII I MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

>>>

NABÓR ELEKTRONICZNY DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ Z TERENU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NADZOROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY

>>>

DOKUMENTACJA PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ I OBSŁUGIWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

>>>

EWIDENCJA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ, UCZESTNIKÓW PROGRAMU UCZYCIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.

>>>

EWIDENCJA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

EWIDENCJA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

>>>

EWIDENCJA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W BIELSKU BIAŁEJ, UCZESTNIKÓW PROGRAMU "ERASMUS +"

>>>

EWIDENCJA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W BIELSKU BIAŁEJ, UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy