BIP

2014-11-17 09:13:53INFORMACJA O STAWKACH DOTACJI NA ROK 2012 DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH NIEPROWADZONYCH PRZEZ JST

              Bielsko-Biała, dnia 21.05.2012 r.
        WYSOKOŚĆ  DOTACJI  W  2012 r      
                   
dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez jst
                   
Wysokość dotacji na 2012 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których  
realizowany jest obowiązek nauki lub obowiązek szkolny  wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej
na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jst.  
                   
Dla  przedszkoli i szkół, w których nie jest realizowany obowiązek nauki lub obowiązek szkolny wysokość
dotacji obliczono w oparciu o wydatki bieżące w uchwale budżetowej przewidziane w 2012 roku na ucznia 
w odpowiednich typachi rodzajach szkół prowadzonych przez jst lub wydatki bieżące ponoszone przez 
najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.    
                   
Dla placówek oświatowych wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na wychowanka tego rodzaju 
placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.        
W przypadku naliczenia dotacji dla szkół publicznych nieprowadzonych przez jst, wysokość dotacji na 2012 r.
ustalono na podstawie wydatków bieżących w uchwale budżetowej przewidzianych w 2012 r. na ucznia  
 w odpowiednich typach i rodzajach szkół prowadzonych przez jst. /z wyłączeniem szkół nietypowych/  
                   
          podstawa  kod kwota miesięcz.  
Lp Typy i rodzaje placówek dotowanych dotacji statys. dotacji na ucznia  
              w 2012 roku  
1. Szkoły podstawowe     100% wydatków 3   512,51  
2. Oddziały przedszkolne  przy SP   100% wydatków     235,43  
3. Gimnazja       100% wydatków 4   549,68  
4. LO dla młodzieży     100% wydatków 14   516,98  
5. Inne formy wychowania przedszkolnego 50% wydat. 17   311,51  
1. Szkoły podstawowe     subwencja 3   422,33  
2. Inne formy wychowania przedszkolnego 40% wydat.     249,20  
3. Oddziały przedszkolne  przy SP   75% wydatków     176,57  
4. Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego subwencja 3   830,78  
5. Gimnazja       subwencja 4   439,22  
6. Gimnazja mistrzostwa sportowego subwencja 4   847,4  
7. Gimnazjum dwujęzyczne   subwencja 4   511,02  
8. LO dla młodzieży     subwencja 14   449,45  
9. LO dla młodzieży mistrzostwa sportowego subwencja 14   864,85  
10. LO dla młodzieży- dwujęzyczne   subwencja 14   520,07  
11. LO dla dorosłych uzupełniające - zaoczne  50 % wydatków 17   135,81  
12. LO dla dorosłych - zaoczne    50% wydatk 14   103,65  
13. Szkoły zawodowe dla młodzie., LO profilow subwencja 15   528,38  
14. Szkoły policealne dla młodziezy   50 % Rybnik 19   165,03  
15. Szkoły policealne dla dorosłych -stacjonarne 50 % Rybnik 19   87,14  
16. Szkoły policealne dla dorosłych -zaoczne 50% Kraków 19   116,14  
17. Policealna szkoła medyczna - młodzież 50 % wydatków 19   285,01  
18. Policealna szkoła medyczna dorośli zaocz 50% W.Mał.     151,07  
19. Policealna szkoła medyczna - dorośli stacj. 50% wydatków 19   199,51  
20. Technikum i ZSZ dla młodzieży   subwencja 16   528,38  
21. Techn.uzup.dla dorosłych - zaoczne 50%  wyd.Kraków 18   168,83  
22. Przedszkola     75 % wyd.     467,26  
23. Bursa       subwencja 55   623,09  
24. Ośrodek Rewalidacyjno-wychowaw. Nadzieja subwencja 52   3 946,22  
                   

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-11-17 09:13:53 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2014-05-09 10:30:50 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2012-06-26 08:41:12 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 2182 razy Artykuł wyświetlony 2182 razy