BIP

Organizacja studiów podyplomowych II

Organizacja studiów podyplomowych II

Organizacja studiów podyplomowych

Organizacja studiów podyplomowych

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych do projektu pn.: „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie zadań menadżera projektu

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie zadań menadżera projektu realizowanego przez Miasto Bielsko-Biała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 - Społeczeństwo lnformacyjne, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych, współfinansowanego ze środków europejskich.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy