BIP

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych do projektu pn.: „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie zadań menadżera projektu

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie zadań menadżera projektu realizowanego przez Miasto Bielsko-Biała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 - Społeczeństwo lnformacyjne, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych, współfinansowanego ze środków europejskich.

Kurs florystyczny

Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursu florystycznego dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kasa fiskalna

Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia szybowcowego dla uczestników projektu systemowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyj

Przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia szybowcowego dla uczestników projektu systemowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przeszkolenie uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie niezbędnym do podjęcia pracy

Przeszkolenie uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie niezbędnym do podjęcia pracy na morzu wg. Konwencji STCW 78/95stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy