BIP

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni (II)

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego (II).

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni (III)

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego (III).

Kursy gastronomiczne - ponowny wybór część 6 i 10

Przeprowadzenie kursów gastronomicznych dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kursy gastronomiczne

Przeprowadzenie kursów gastronomicznych dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kurs wózki widłowe

Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi wózków jezdniowych i bezpiecznej wymiany butli dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kurs CNC

Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia podstawowego z obsługi obrabiarek CNC z elementami ich programowania dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych
w Czechowicach - Dziedzicach

Dowóz

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Miasta Bielsko-Biała, dzieci niepełnosprawnych ruchowo do przedszkoli na terenie Miasta Bielsko-Biała, dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach, niepełnosprawnych ruchowo studentów na uczelnie wyższe na terenie Miasta Bielska-Białej, ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.

Kursy spawania

Przeprowadzenie kursów spawania metodą MIG, MAG i TIG dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kurs obsługi koparko-ładowarki

Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów prawa obsługi koparko-ładowarki dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prawo jazdy kat. B1 i T

Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów prawa jazdy
kat. B1 i T dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prawo jazdy kat. B i C - ponowny wybór cz. 4, 5, 6, 7, 8

Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prawo jazdy kat. B i C

Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Świadczenie usług edukacyjnych

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze MZO.MOiO.MM.341/12/14

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Gminy Bielsko-Biała, dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach, niepełnosprawnych ruchowo studentów na uczelnie wyższe na terenie Miasta Bielska-Białej, ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.

Zawiadomienie o wyborze Cz. 2

Wykonanie budowy szkolnych placów zabaw przy:
 Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej przy ul. Lipnicka 226, 43-405 Bielsko-Biała,
 Szkole Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowa 28a, 43-309 Bielsko-Biała,
 Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej (Szkoła Podstawowa nr 39) przy ul. Kamienicka 11a, 43-300 Bielsko-Biała

Zawiadomienie o wyborze Cz. 1 Cz. 3

Wykonanie budowy szkolnych placów zabaw przy:
 Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej przy ul. Lipnicka 226, 43-405 Bielsko-Biała,
 Szkole Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowa 28a, 43-309 Bielsko-Biała,
 Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej (Szkoła Podstawowa nr 39) przy ul. Kamienicka 11a, 43-300 Bielsko-Biała

Zawiadomienie o wyborze MZO.MOiO.MM.341/10/14

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze MZO.MOiO.ŁW.341/9/14

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z podziałem na części (narzędzia, akcesoria, urządzenia warsztatowe – Część nr 1, elektroniczne – Część nr 2, fotograficzne – Część nr 3) w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o ponownym wyborze - część nr 6 - MZO.MOiO.MM.341/3/14

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z podziałem na części (fotograficzne, geodezyjne, miernicze, ogrodnicze, malarskie, stolarskie, narzędziowe) w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze - część nr 5 i 6 - MZO.MOiO.MM.341/3/14

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z podziałem na części (fotograficzne, geodezyjne, miernicze, ogrodnicze, malarskie, stolarskie, narzędziowe) w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze - ubezpieczenie

Ubezpieczenie majątku oraz ryzyk związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku – Białej, przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych wymienionych art. 2 pkt 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Miasta Bielsko-Biała.

Zawiadomienie o wyborze - wizyty studyjne

Przeprowadzenie wizyt studyjnych oraz zapewnienie opieki podczas wizyt dla uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych w Bielsku-Białej prowadzących kształcenie zawodowe biorących udziałw projekcie systemowym „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część nr 1 i Część nr 2

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z podziałem na części (narzędzia, akcesoria, urządzenia warsztatowe – Część nr 1, elektroniczne – Część nr 2) w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o ponownym wyborze - część nr 3 - MZO.MOiO.MM.341/3/14

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z podziałem na części (fotograficzne, geodezyjne, miernicze, ogrodnicze, malarskie, stolarskie, narzędziowe) w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze MZO.MOiO.MM.341/5/14

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (laptopów) do pracowni RIS w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze MZO.MOiO.MM.341/4/14

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z podziałem na części (gastronomiczne, AGD, RTV) w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyborze - MZO.MOiO.MM.341/3/14 - część nr 2,3,4,7,8

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z podziałem na części (fotograficzne, geodezyjne, miernicze, ogrodnicze, malarskie, stolarskie, narzędziowe) w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr MZO.MOiO.MM.341/3/14 w części nr 1

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z podziałem na części (fotograficzne, geodezyjne, miernicze, ogrodnicze, malarskie, stolarskie, narzędziowe) w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze - pomoce dydaktyczne z podziałem na części

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych z podziałem na części (drukarki i tonery, drukarka etykiet, serwer mediów, wskaźniki laserowe) dla szkół biorących udział w projekcie pn. Mam zawód – mam pracę w regionie, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyborze - materiały biurowe, tusze, tonery

Zakup i dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów dla bielskich szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Bielsku-Białej w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze - pozycje wydawnicze

Zakup i dostawa pozycji wydawniczych dla bielskich szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Bielsku-Białej w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze - Dowóz MZO.MOiO.ŁW.341/17/13

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Gminy Bielsko-Biała, dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach, niepełnosprawnych ruchowo studentów na uczelnie wyższe na terenie Miasta Bielska-Białej, ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.

Zawiadomienie o wyborze - pomoce dydaktyczne do pracowni RIS MZO.MOiO.MM.341/16/13

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni RIS w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze - pomoce dydaktyczne do pracowni RIS

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni RIS w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Unieważnienie postępowania w części 1, 2, 4, 5

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni RIS w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze - wizyty studyjne

Przeprowadzenie wizyt studyjnych oraz zapewnienie opieki podczas wizyt dla uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych w Bielsku-Białej prowadzących kształcenie zawodowe biorących udział w projekcie systemowym „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyborze - pomoce dydaktyczne do pracowni RIS

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni RIS w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Unieważnienie postępowania w części 3, 4, 6, 8, 9

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni RIS w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze - zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, ploter

Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz plotera do projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - doradztwo zawodowe

Organizacja i przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Bielsku-Białej
w semestrze zimowym 2013/2014 w ramach projektu systemowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, elektronicznego, kas fiskalnych, czytników kodów oraz oprogramowania, podzespołów i urządzeń peryferyjnych do projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Unieważnienie postępowania w części 1 i części 3

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, elektronicznego, kas fiskalnych, czytników kodów oraz oprogramowania, podzespołów i urządzeń peryferyjnych do projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Gminy Bielsko-Biała oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Gminy Bielsko-Biała oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach.

Wykonanie budowy szkolnych placów zabaw przy: • Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 przy ul. Bratków 6, 43-300 Bielsko-Biała • Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19, 43-300 Bielsko-Biała • Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkół Og

Wykonanie budowy szkolnych placów zabaw przy:
• Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 przy ul. Bratków 6, 43-300 Bielsko-Biała
• Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19,
43-300 Bielsko-Biała
• Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy
ul. Sterniczej 4, 43-300 Bielsko-Biała

Dowóz niepełnosprawnych ruchowo studentów na uczelnie wyższe na terenie miasta Bielska-Białej i uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.

Dowóz niepełnosprawnych ruchowo studentów na uczelnie wyższe na terenie miasta Bielska-Białej i uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.

Zawiadomienie o wyborze - pomoce dydaktyczne

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, multimediów, pozycji wydawniczych,
sprzętu sportowego do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania
w klasach I – III bielskich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze - przewóz

Przewóz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.

Ogłoszenie o wyborze- doradztwo zawodowe

Organizacja i przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Bielsku-Białej
w semestrze letnim 2012/2013 w ramach projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, elektronicznego dla Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, elektronicznego dla Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

Ubezpieczenie majątku oraz ryzyk związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku – Białej, przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgim-nazjalnych i innych placówek oświatowych Gminy Bielsko-Biała.

Ubezpieczenie majątku oraz ryzyk związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku – Białej, przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgim-nazjalnych i innych placówek oświatowych Gminy Bielsko-Biała.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały eksploatacyjne

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych i fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej - Część nr 2. Zakup i sukcesywna dostawa nowych fabrycznie materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - artykuły biurowe

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych i fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

  » Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.02.2013r.
  » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz.1 art. biurowe

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, elektronicznego oraz akcesoriów w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  » Zawiadomienie o ponownym wyborze - art. 94 ust. 3 Pzp
  » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dowóz

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do publicznych przedszkoli, niepełnosprawnych ruchowo studentów na uczelnie wyższe na terenie miasta Bielska-Białej i uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Specjalnego Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo -Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługi edukacyjne

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III bielskich szkół podstawowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakup i dostawa pomocy, materiałów, sprzętu i akcesoriów dydaktycznych do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III bielskich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  » Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych - BUDOWA SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW

Wykonanie budowy szkolnych placów zabaw przy:
• Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, 43-300 Bielsko-Biała,
• Szkole Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym
przy ul. Karpackiej 150, 43-316 Bielsko-Biała, (Szkolny plac zabaw zostanie utworzony w sąsiedztwie sali gimnastycznej, która mieści się pod adresem: 43-316 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 127)
• Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Doliny Miętusiej 5, 43-316 Bielsko-Biała

  » Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - PLACE ZABAW
  » Zawiadomienie o wykonawcach wykluczonych PLACE ZABAW
  » Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - PLACE ZABAW

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i powiadomienie o wykluczeniu

Organizacja jednodniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu
pn. "Fabryka wiedzy i umiejętności", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.2, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


  » Ogłoszenie o wyborze i wykluczeniu, części nr 1,3,4,5,6,7,8,9

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część nr 2

Organizacja jednodniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu pn. "Fabryka wiedzy i umiejętności",
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Podziałania 9.1.2, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  » Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część nr 2

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na ubezpieczenie nr 2

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU - BIAŁEJ, PRZEDSZKOLI MIEJSKICH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na ubezpieczenie nr 1

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU - BIAŁEJ, PRZEDSZKOLI MIEJSKICH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁAstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy