BIP

Przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli ze szkół publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała (z podziałem na 10 części zamówienia)

Przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli ze szkół publicznych znajdujących się na terenie miastaBielsko-Biała (z podziałem na 10 części zamówienia).

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ (2 części)

UWAGA:
14.10.2019r. - MODYFIKACJA SIWZ - Informacja dla wykonawców, Nowy formularz oferta (część nr 1), Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.10.2019 r.
23.10.2019 r. - Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.10.2019 r.
25.10.2019 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa Pomocy Dydaktycznych dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej w ramach projektu „Szkoła równych szans”

Dostawa Pomocy Dydaktycznych dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej w ramach projektu „Szkoła równych szans”

Przeprowadzenie kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli ze szkół publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała (z podziałem na 48 części zamówienia)

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli ze szkół publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała. Zamawiający podzielił zamówienie na 48 części.

Dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół publicznych na terenie miasta Bielsko-Biała

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT

Dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół publicznych na terenie miasta Bielsko-Biała

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STUDENTA 2019/2020

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Miasta Bielska-Białej, niepełnosprawnego ruchowo studenta na uczelniĘ wyższą na terenie Miasta Bielska-Białej, ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach, dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach, uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach.

29.07.2019 - Informacja dla Wykonawców - NOWY formularz OFERTA
01.08.2019 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.07.2019 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych, książek, kabiny do integracji sensorycznej i laptopów dla 3 przedszkoli z terenu Miasta Bielska-Białej

Dostawa pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych, książek, kabiny do integracji sensorycznej i laptopów dla 3 przedszkoli z terenu Miasta Bielska-Białej w ramach projektu „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy