BIP

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów ze szkół publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” (z podziałem na 30 części zamówien

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów ze szkół publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” (z podziałem na 30 części zamówienia)

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Ubezpieczenie majątku oraz ryzyk związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej oraz przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), zlokalizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, w okresie od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r.

UWAGA:
30.03.2020 r. - Modyfikacja SIWZ - pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert na dzień 07.04.2020 r.

27.03.2020 - Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści siwz, jednocześnie informuje, że w postępowaniu wpłynęły kolejne zapytania od wykonawców, w związku z tym Zamawiający planuje przedłużenie terminu składania ofert.

Dostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół z terenu Miasta Bielska-Białej (z podziałem na 25 części zamówienia)

Dostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół z terenu Miasta Bielska-Białej (z podziałem na 25 części zamówienia)

Przeprowadzenie kursu w zakresie niezbędnym do podjęcia pracy na morzu wg. Konwencji STCW 78/95- dla uczestników projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”

Przeprowadzenie kursu w zakresie niezbędnym do podjęcia pracy na morzu wg. Konwencji STCW 78/95- dla uczestników projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała, biorących udział w projekcie pn.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku- Białej” (z podziałem na 14 części zamówienia)

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała, biorących udział w projekcie pn.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku- Białej” (z podziałem na 14 części zamówienia)stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy