BIP

Dowóz 2018/2019 (II)

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Miasta Bielsko-Biała, niepełno-sprawnego ruchowo studenta na uczelnie wyższą na terenie Miasta Bielska-Białej, ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach, dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach, ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana III Sobieskiego w Kozach, uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach, ucznia niepełnosprawnego do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piaskach (II).

Dowóz 2018/2019

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Miasta Bielsko-Biała, niepełno-sprawnego ruchowo studenta na uczelnie wyższą na terenie Miasta Bielska-Białej, ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach, dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach, ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana III Sobieskiego w Kozach, uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach, ucznia niepełnosprawnego do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piaskach.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni II

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Przeprowadzenie kursu koparko-ładowarki

Przeprowadzenie kursu w zakresie niezbędnym do podjęcia pracy na morzu wg. Konwencji STCW 78/95 dla uczestnika projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego

Przeprowadzenie kursów

Przeprowadzenie kursów:
1. obsługi koparko-ładowarki,
2. w zakresie niezbędnym do podjęcia pracy na morzu wg. Konwencji STCW 78/95
- dla uczestników projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego

Portal Edukacyjny

Wykonanie i wdrożenie Portalu Edukacyjnego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

Ubezpieczenie 2018

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU – BIAŁEJ, PRZEDSZKOLI MIEJSKICH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIELSKO-BIAŁA WYMIENIONYCH W ART. 2 PKT 3, 4, 6 I 7 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. PRAWO OŚWIATOWE (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 59 Z PÓŹN. ZM.)

Dowóz 2018

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Miasta Bielsko-Biała, niepełnosprawnych ruchowo studentów na uczelnie wyższe na terenie Miasta Bielska-Białej, ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach, dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach, ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana III Sobieskiego w Kozach, uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy