BIP

2016-04-01 14:31:40Komunikat Dyrektora MZO w sprawie uchwał dotyczących likwidacji szkół

Bielsko-Biała, dnia 1 kwietnia  2016 r.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz uchwały
nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam

 

przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał w sprawie:

1.    likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku – Białej,

2.    likwidacji III Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej,

3.    likwidacji IV Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej,

4.    likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej,

5.    likwidacji Technikum Budowlanego dla Dorosłych w Bielsku-Białej,

6.    likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Bielsku-Białej,

7.    likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 w Bielsku-Białej,

8.    likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 w Bielsku-Białej,

9.    przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez likwidację Liceum Profilowanego dla Dorosłych,

10. przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez likwidację Technikum dla Dorosłych nr 1,

11. przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1.


Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii procesu porządkowania sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz
z projektami uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty www.mzo.bielsko.pl    oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej, Plac Ratuszowy 1.

Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał można zgłaszać drogą elektroniczną adres e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.

 

 

 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-04-01 14:31:40 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2016-04-01 14:31:20 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2016-04-01 14:29:27 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 517 razy Artykuł wyświetlony 517 razy