BIP

2015-01-27 12:25:32Otwarty Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska- Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku  w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.”

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-01-27 12:25:32 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2015-01-27 12:24:22 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2015-01-27 12:23:55 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 359 razy Artykuł wyświetlony 359 razy