BIP

2014-04-10 14:30:17Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwały w sprawie utworzenia Bursy w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała, 25 stycznia 2012 r.

 

KOMUNIKAT 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

          Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam

 

przeprowadzenie konsultacji projektów uchwały w sprawie utworzenia Bursy w Bielsku-Białej. Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii utworzenia Bursy w Bielsku-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 4 lutego 2013 r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektami uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał można zgłaszać drogą elektroniczną adres
e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.

 

                                                                                         Dyrektor

                                                                           Miejskiego Zarządu Oświaty

                                                                                        Jan  Solich

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-04-10 14:30:17 Zmiana publikacji Szymon Dziok
2 2013-01-25 13:36:58 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2013-01-25 13:36:39 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 744 razy Artykuł wyświetlony 744 razy