BIP

2012-05-15 13:49:07Komunikat Dyrektora MZO o projektach uchwał do konsultacji 01.03.2012 r.

Bielsko-Biała, 1 marca 2012 r.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały
nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam

 

przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał w sprawie:

 

1.      likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej nr 5 w Bielsku - Białej,

2.      likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Gimnazjum nr 10 w Bielsku -  Białej,

3.      likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku – Białej,

4.      likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku – Białej,

5.      likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku – Białej,

6.      likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Bielsku – Białej,

7.      likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 w Bielsku – Białej,

8.      likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 w Bielsku – Białej,

9.      likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 w Bielsku – Białej,

10.  likwidacji I Liceum Profilowanego  w Bielsku – Białej,

11.  likwidacji II Liceum Profilowanego w Bielsku – Białej,

12.  likwidacji V Liceum Profilowanego w Bielsku – Białej,

13.  likwidacji VI Liceum Profilowanego w Bielsku – Białej,

14.  likwidacji Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku – Białej,

15.  likwidacji Technikum nr 10 w Bielsku – Białej,

16.  likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Bielsku – Białej,

17.  likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w  Bielsku – Białej.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii procesu reorganizacji sieci szkół
w Gminie Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 15 marca 2012 r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektami uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał można zgłaszać drogą elektroniczną adres
e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-05-15 13:49:07 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 875 razy Artykuł wyświetlony 875 razy