BIP

2012-05-15 13:49:08Komunikat Dyrektora MZO o projektach uchwał do konsultacji 23.02.2012 r.

Bielsko-Biała, dnia 23 lutego 2012r.

 
KOMUNIKAT
 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-BiałejNa podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały
nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
ogłaszam
przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał w sprawie:

włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bielsku-Białej do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku - Białej;
włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bielsku-Białej do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku - Białej;
Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii procesu reorganizacji sieci szkół w Gminie Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania
w zakresie nauki, oświaty i wychowania. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 15 marca 2012r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektami uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty www.mzo.bielsko.pl    oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej, Plac Ratuszowy 1.

Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał można zgłaszać drogą elektroniczną adres e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-05-15 13:49:08 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 733 razy Artykuł wyświetlony 733 razy