BIP

Komunikat w sprawie zmiany siedziby Zespołu Poradni Psychologicznych w Bielsku-Białej

Komunikat w sprawie zmiany siedziby Zespołu Poradni Psychologicznych w Bielsku-Białej

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - wyniki

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

W celu prawidłowej realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, polegającego na zapewnieniu miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina Bielsko-Biała zobowiązana jest zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty konkursu ofert.

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z dnia 18 stycznia 2018 roku.

w celu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

W celu prawidłowej realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, polegającego na zapewnieniu miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina Bielsko-Biała zobowiązana jest zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty konkursu ofert.

Komunikat Dyrektora MZO

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Komunikat Dyrektora MZO z dn. 3 marca 2017

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej dotyczący prowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie:

1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
2. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
3. w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała,
4. w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej,
5. w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.

Komunikat Dyrektora MZO

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska – Białej

Komunikat Dyrektora MZO z dn. 28.12.2016 r.

Komunikat Dyrektora MZO dotyczący projektu uchwały w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez gminę Bielsko-Biała

Komunikat Dyrektora MZO dotyczący uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska - Białej

Komunikat Dyrektora MZO dotyczący uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska - Białej

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie uchwał dotyczących likwidacji szkół

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie uchwał dotyczących likwidacji szkół

Komunikat Dyrektora MZO

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie:
kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Komunikat Dyrektora MZO

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy oraz OPP

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska- Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.”

Otwarty Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska- Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.”

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska – Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała oraz kryteria wyboru ofert.

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bielsku-Białej

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bielsku-Białej.

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwały w sprawie utworzenia Bursy w Bielsku-Białej.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwały w sprawie utworzenia Bursy w Bielsku-Białej.

Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały

W sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/375/2000 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 26 września 2000 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycielastronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy