BIP

Kumunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał

Kumunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 oraz zmiany uchwały nr XX/469/2020

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej dotyczący prowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białe.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Informacja na temat rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Informację na temat Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnegostronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy