BIP

Strona główna

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w BIELSKU-BIAŁEJ 

ul.Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko-Biała

http://www.mzo.bielsko.pl 

Tel. 33/ 499-2-300
Fax: 33/ 499-2-322


e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl
NIP : 937 - 10 - 20 - 556

 

Inspektor Ochrony Danych:

Mariola Knapek
e-mail: iod@mzo.bielsko.pl
tel: 33/499-2-345 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


        W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-05-05 12:18:00 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
2 2019-10-22 11:14:51 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
3 2019-10-22 11:09:49 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
4 2019-10-22 11:09:12 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
5 2019-10-22 11:04:52 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
6 2019-10-22 10:57:33 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
7 2019-10-22 10:54:30 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
8 2019-10-22 10:52:57 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
9 2019-10-22 10:52:02 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
10 2019-10-22 10:50:17 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
11 2019-10-04 07:50:51 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
12 2019-10-02 12:56:31 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
13 2019-10-02 11:04:45 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
14 2019-10-02 09:47:51 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
15 2019-09-27 08:18:27 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
16 2019-09-10 11:02:32 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
17 2019-09-02 08:50:28 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
18 2019-09-02 08:39:14 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
19 2019-08-13 15:30:17 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
20 2019-01-29 09:59:19 Zmiana publikacji Sabina Basik
21 2018-04-12 12:31:58 Zmiana publikacji Sabina Basik
22 2017-03-17 08:51:45 Zmiana publikacji Michał Kisiel
23 2014-04-16 13:24:32 Zmiana publikacji Łukasz Wierzbowski
24 2012-03-13 09:20:04 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
25 2012-03-08 08:44:49 Zmiana publikacji Michał Kisiel
26 2012-03-08 08:42:50 Zmiana publikacji Michał Kisiel
27 2012-03-08 08:27:30 Zmiana publikacji Michał Kisiel
28 2012-03-08 08:24:36 Zmiana publikacji Michał Kisiel
29 2012-03-08 08:22:42 Zmiana publikacji Micha? Kisiel
30 2012-03-07 10:34:01 Zmiana publikacji Michał Kisiel
31 2012-03-07 10:32:40 Zmiana publikacji Michał Kisiel
32 2012-03-07 10:27:47 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 75 razy Artykuł wyświetlony 75 razy