BIP

Statut

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Statut
Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej

 
§ 1

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała brzmi: „Miejski Zarząd Oświaty”   w Bielsku-Białej, zwany dalej MZO.

§  2

Siedzibą Miejskiego Zarządu Oświaty jest Bielsko-Biała ul. Akademii Umiejetności 1a.

§  3

1. Przedmiotem działalności podstawowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej  jest organizacja, zapewnienie warunków działania i nadzór nad funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek oświatowych wymienionych w załączniku do statutu oraz obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd.

2. Pozostała działalność MZO to:

a) prowadzenie, wynikającego z przepisów prawa budżetowego, planowania i sprawozdawczości dla placówek wymienionych w  ust. 1,

b) prowadzenie przeglądów technicznych, w tym wynikających z przepisów prawa budowlanego, budynków obsługiwanych placówek,

c)  prowadzenie obsługi prawnej tych placówek,

d) prowadzenie Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej,

e) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty,

f) prowadzenie archiwum dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała

 
3. Szczegółowy zakres działania i strukturę organizacyjną MZO określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora MZO.

Dokumentacja

załącznik UCHWAŁA NR XLIII/998/2009

załącznik WYKAZ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-03-09 12:17:16 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2015-03-09 12:16:48 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2015-03-09 11:36:45 Zmiana publikacji Michał Kisiel
4 2015-03-09 11:36:07 Zmiana publikacji Michał Kisiel
5 2012-03-07 10:34:09 Zmiana publikacji Michał Kisiel
6 2012-03-07 10:33:01 Zmiana publikacji Michał Kisiel
7 2012-03-07 10:32:42 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 351 razy Artykuł wyświetlony 351 razy