BIP

Informacje niepublikowane

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne będące w posiadaniu Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, a niepublikowane w niniejszym Biuletynie, są udostępniane na wniosek.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5 w/w Ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Danuta Paluch SPECJALISTA

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-10-01 11:38:20 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
2 2019-09-30 08:56:07 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
3 2019-03-27 09:26:44 Zmiana publikacji Sabina Basik


stronę wyświetlono 543113 razy Artykuł wyświetlony 543113 razy