BIP

2019-10-09 14:59:08Konsultacja projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegołowe warunki przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego

Konsultacja projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegołowe warunki przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastępstw oraz kryteriow i trybu przyznawania nagrod za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji  zadan związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęc organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadan statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkoł oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała,

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-10-09 14:59:08 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
2 2019-10-09 14:26:35 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
3 2019-10-09 14:22:54 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik


stronę wyświetlono 153 razy Artykuł wyświetlony 153 razy