BIP

2019-09-27 11:43:22Konsultacja projektów uchwał w sprawie: planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej

Konsultacja projektów uchwał w sprawie:

1) planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowdzące;

2) planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielsko-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. 

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Bożena Graboń Z-CA DYREKTORA

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-09-27 11:43:22 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
2 2019-02-27 09:41:45 Zmiana publikacji Sabina Basik
3 2019-02-27 09:41:10 Zmiana publikacji Sabina Basik


stronę wyświetlono 179 razy Artykuł wyświetlony 179 razy